ป้องกัน: หลักการ : เขียนบุรพภาค

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

About วีรวงศ์

Check Also

ป้องกัน: บาลีไวยากรณ์ ฉบับความเข้าใจ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน