มงคลข้อที่ 3

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 3 : การบูชาคนที่ควรบูชา

การบูชาคนที่ควรบูชา

บทเรียนที่ 1 : อธิบายคำว่า บูชา และ ปูชเนยฺย ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : ผลของอามิสบูชาแก่บุคคลที่ควรบูชา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.1 : นายมะลิช่างจัดดอกไม้
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.2 : หลวงพ่อปูนขาว
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.3 : เทพธิดาบวบเหลือง
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.4 : ปัญจปาปา ผู้หญิง 5 บาป
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.5 : นางปทุมวดี ผู้กำเนิดในดอกบัวหลวง
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.6 : 4 สตรีนครปัณณกชะ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.7 : นางฟ้าข้าวตอก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2.8 : ทางไปพรหมโลก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ผลของปฏิบัติบูชา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.1 : พระติสสะ ผู้ดื่มรสแห่งความสุข
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.2 : พระอัตตทัตถ์ ผู้รู้จักขวนขวายประโยชน์ตน
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : บูชาผิดคนจะพาตนไปฉิบหาย
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4.1 :พระเจ้าอชาตศัตรูบูชาเทวทัต
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4.2 : สัญชีวมาณพ ร่ายมนต์ชุบชีวิตเสือ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4.3 : ปริพพาชก หลงเคราแพะ
กดเรียน เอกสาร

สรุปความ คาถาที่ 1

กดเรียน เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น