4 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกเว็บไซต์

 

4 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกเว็บไซต์

  1. ได้สิทธิ์เข้าเรียนทุกห้องเรียนในเว็บไซต์ เช่น ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ใน ZOOM
  2. ได้สิทธิ์รับเอกสารหนังสือก่อผู้อื่น เช่น เอกสารประกอบการเรียนหรือหนังสือแจก
  3. ได้สิทธิ์ส่งใบตอบปัญหาภาษาบาลี เพื่อรับการตรวจและถวายคำแนะนำจากคณาจารย์ของทางเว็บไซต์
  4. ได้รับประโยคเก็งบาลีที่น่าสนใจที่รวบรวมได้จากสำนักเรียนต่างๆ โดยในส่วนเก็งนี้ส่งให้เป็นการเฉพาะตนไม่ได้ลงประกาศเผยแพร่ในที่สาธารณะ

สมัครสมาชิก

About วีรวงศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น